Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Friday, August 14, 2020

บทความ

เนื่องในวันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ 110 รร.สธ.ทบ. จึงได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ

เนื่องในวันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ 110 รร.สธ.ทบ. จึงได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ

เนื่องในวันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ 110 รร.สธ.ทบ. จึงได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ผู้ทรงก่อตั้งหน่วย โดยมีศิษย์เก่าซึ่งเป็นบุคคลสำคัญระดับประเทศ และระดับกองทัพ รวมถึงอดีตผู้บังคับบัญชาให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานและร่วมทำการวางพานพุ่มเพื่อแสดงการสักการะต่อพระอนุสาวรีย์ พระบิดาผู้ให้กำเนิด รร.สธ.ทบ. ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ในเวลา 0730 โดยประมาณได้รับความกรุณาจากท่าน พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานเปิดป้ายห้อง "เสนา Server" ภายในห้องเสนาสารสนเทศ ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจากภัยคุกคามสารสนเทศพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของ รร.สธ.ทบ. และจึงเข้าสู่ห้องจักรพงษ์ เพื่อร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและกรุณาเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ (ปลัด กห ) พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี (ผบ.ทสส.) และ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ผบ.ทบ.) หลังจากนั้นกรุณาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ รร.สธ.ทบ. ด้วยความสนใจพร้อมทั้งกรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อ ผบ.รร.สธ.ทบ. และคณะอาจารย์ ในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นสมกับความเป็นตักศิลาของกองทัพบกโดยแท้จริง

Previous Article ผบ.รร.สธ.ทบ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์และ นทน.มิตรประเทศ หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 97 ร่วมให้การต้อนรับคณะ นทน.รร.เสธ.ทหาร กองทัพ ฟป. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในวันที่ 5 เม.ย. 62
Next Article ตารางเรียนประจำสัปดาห์ หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 97 สัปดาห์ที่ 30-31
Print
488 Rate this article:
3.0

x
Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top