Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Friday, July 10, 2020

บทความ

admin bi

โรงเรียนมัธยมศึกษาในทั่วประเทศ หากมีความประสงค์ จะรับหนังสือ ถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา สามารถแจ้งความจำนงได้ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ขอแจ้งว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาในทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์ จะรับหนังสือ ถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก
เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา ในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ ในอนาคตได้ ซึ่งได้ผลิตจำนวนจำกัด โดยให้แสดงความจำนงได้ที่
ส่วนอำนวยการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โทร.02-241-1548 หรือติดต่อที่ พ.อ.ทนงศักดิ์ แก้วจันทร์ทอง โทร.095-161-6536
หมดเขตภายใน 25 พ.ค. 62 ขอให้แจ้งชื่อ และที่อยู่ของโรงเรียน และพร้อมกับนำส่งเงิน จำนวน 500 บาท เป็นค่าจัดส่งให้ด้วยครับ

Print
277 Rate this article:
3.0

x


Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top