Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. ความภาคภูมิใจ
  3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
Wednesday, December 11, 2019

บทความ

admin bi

โรงเรียนมัธยมศึกษาในทั่วประเทศ หากมีความประสงค์ จะรับหนังสือ ถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา สามารถแจ้งความจำนงได้ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ขอแจ้งว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาในทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์ จะรับหนังสือ ถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก
เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา ในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ ในอนาคตได้ ซึ่งได้ผลิตจำนวนจำกัด โดยให้แสดงความจำนงได้ที่
ส่วนอำนวยการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โทร.02-241-1548 หรือติดต่อที่ พ.อ.ทนงศักดิ์ แก้วจันทร์ทอง โทร.095-161-6536
หมดเขตภายใน 25 พ.ค. 62 ขอให้แจ้งชื่อ และที่อยู่ของโรงเรียน และพร้อมกับนำส่งเงิน จำนวน 500 บาท เป็นค่าจัดส่งให้ด้วยครับ

Print
179 Rate this article:
3.0

x


Copyright 2019 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top