Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
Wednesday, April 14, 2021

บทความ

admin bi

บทความของอดีตผู้บังคับบัญชา ฉบับที่ ๖

“๑๑๐ ปี รร.สธ.ทบ.” : “ฟื้นฟูตักศิลากองทัพบก”

         “๓ เมษายน ๒๕๖๒ ครบรอบ ๑๑๐ ปี วันสถาปนา รร.สธ.ทบ. มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง” เพราะหน่วยที่เจริญเติบโตมาได้ยาวไกลขนาดนี้ ทนแรงเสียดทาน ทนแดด ทนฝน ทนต่อการแตกสลายและปรับเปลี่ยน มาตลอด ๑๐๐ กว่าปี ถูกย้ายมา ๗ ครั้ง ถูกปิด ๒ ปี (๒๔๗๔-๗๕) แต่ รร.สธ.ทบ. ก็ยังคงอยู่มาได้ โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนเสนาธิการทหารบก” มาแต่เริ่มก่อตั้งกระทั่งปัจจุบัน ไม่เคยเปลี่ยน เมื่อย้อนกลับไปสำรวจเส้นทางเดินของสถาบันแห่งนี้ พบว่า มีจุดเด่นอยู่ที่ ความเป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร มีความเป็นวิชาการสูงมาก เป็นหลักแก่น “หลักการ” ให้กับกองทัพบกมายาวนาน นี่เองที่เป็น “อัตลักษณ์” ของหน่วย ไม่มีใครเหมือน ทำให้ได้รับสมญานาม หรือชื่อเปรียบเทียบว่า “ตักศิลากองทัพบก”เทียบเคียงได้กับ “ตักศิลา”สถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองในอดีต และถึงวันนี้ก็ยังไม่มีสถาบันทางทหารใด ถูกนำมาตีคู่ในฐานะ “ความเป็นตักศิลา” เช่น รร.สธ.ทบ.เลย

ทำไม? ต้องเป็นตักศิลา เพื่อให้ได้อรรถรสเรื่องราว ขอย้อนอดีตสักหน่อย...คำว่า “ตักศิลา” เป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปะวิชาการในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาล มีสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ สั่งสอนศิลปวิทยาต่างๆ แก่ศิษย์ที่มาเล่าเรียนในแถบดินแดนชมพูทวีป และในสมัยพุทธกาล มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำแคว้นและรุ่งเรืองมานับพันปี โดยมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ได้สร้างตักศิลาให้มีชื่อเสียงพร้อมๆ กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

     “ความเป็นตักศิลาของ รร.สธ.ทบ.” ไม่ใช่ได้มาง่ายๆ อย่างน้อยจะต้องมีองค์ประกอบ ๔ ข้อ ดังนี้

           ๑. เป็นแหล่งผลิตนายทหาร เพื่อเป็นฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับหน่วย มายาวนาน เป็นหน่วยแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ถือว่าเป็น “ต้นกำเนิดเสนาธิการ” ของกองทัพ ถึงปัจจุบัน

           ๒. มีครูบาอาจารย์ ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ “ฝ่ายอำนวยการ” ผ่านยุคผ่านสมัย ไม่ขาดตอน

            ๓. มีลูกศิษย์ลูกหาที่สำเร็จการศึกษาไปสร้างคุณประโยชน์ให้กองทัพบก สังคม และประเทศชาติ พวกท่านเหล่านั้น ล้วนเป็นทั้งผู้นำระดับสูงของกองทัพ และผู้นำของประเทศ 

           ๔. มีสัญลักษณ์ “เข็มเสนาธิปัตย์” หรือ “เข็ม เสธ.” ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา กองทัพและสังคมมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยน 

        ดังนั้น “การครบรอบ ๑๑๐ ปี ของ รร.สธ.ทบ. จึงควรได้มีการฟื้นฟูบทบาทการเป็น “ตักศิลากองทัพบก” ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มิใช่เป็นแต่เพียงแค่คำเล่าลือกล่าวขาน ทั้งนี้ในวาระครบรอบ ๑๑๐ ปี ทาง รร.สธ.ทบ. จึงจะนำเสนอ “งานทางวิชาการ” มองผ่าน “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”ดังนี้

        ประการแรกเรื่อง “อดีต” จากงานวิชาการหนังสือ “พงษาวดารยุทธศิลปะ” ในพระนิพนธ์ของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เรื่องนี้ถูกถ่ายทอดผ่านหนังสือ เรื่อง “ถอดรหัสพงษาวดารยุทธศิลปะ”ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอ้างอิง พระนิพนธ์สำคัญตอนหนึ่งว่า “ใจมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำสงคราม” ซึ่งต้นฉบับกล่าวไว้ว่า “เครื่องมือต่างๆ เป็นเครื่องประกอบมนุษและใจมนุษเป็นของสำคัญในการทำสงคราม ไม่ว่าในประเทศใดสมัยใดเหมือนกันหมด แต่ครั้ง ๓ พันปีมาแล้วจนบัดนี้ ”(จักรพงษ์, หน้า ๒๐๗) ข้อความนี้ได้เขียนติดไว้ชั้น ๕ “อาคารเสนาธิปัตย์” รร.สธ.ทบ.

 

 

       ประการที่สอง เรื่อง “ปัจจุบัน” ได้นำเสนอผ่านหนังสือ “คู่มือจริยธรรมฝ่ายอำนวยการ รร.สธ.ทบ.” เป็นหนังสือที่รวบรวมและเรียบเรียง หลักการ หลักคิดสำคัญของ “การทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการที่ดี” ใช้ความรู้ความสามารถ และมีจริยธรรมที่งดงาม สามารถเป็น “ต้นแบบของฝ่ายเสนาธิการ” ได้ โดยผ่านกระบวนการ “ระบบธำรงจริยธรรม” มีการฝึกฝนพัฒนาจิตใจในระหว่างเข้ารับการศึกษามาตามลำดับ ที่เรียกว่า “ปัจจุบัน” ก็เพราะหนังสือเล่มนี้ ได้ถูกกำหนดให้เป็นเอกสาร ๑ ใน ๑๑ เล่ม(๑๐+๑ เล่มพราง) ที่จะต้องอ่าน เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘  ซึ่ง ณ “ปัจจุบัน” ผู้จะสอบเข้า ก็กำลังอ่านกันอยู่

 

 

       ประการสุดท้าย เรื่อง “อนาคต” วันนี้ รร.สธ.ทบ. มิได้เป็น “ตักศิลา” เฉพาะในกองทัพบกเท่านั้น จากกรณีถ้ำหลวง ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ผู้เขียนคิดว่า องค์ความรู้ทั้งมวลที่ถูกถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ ควรจะถูกรวบรวมและถ่ายทอดลงไปในแผ่นดินไทย ผ่านกระบวนการศึกษาของประเทศนี้  จึงขออาสาเป็น “บรรณาธิการ” เขียนหนังสือเรื่อง “ถอดบทเรียน “ถ้ำหลวง”:กู้ภัยระดับโลก” ร่วมกับนักเขียนอีก ๒๐ กว่าคน จัดทำหนังสือนี้ขึ้น เพื่อส่งผ่านให้กับโรงเรียน มัธยมทั่วประเทศกว่า ๔,๐๐๐ โรงเรียน เพื่อให้เกิดเป็น “องค์ความรู้ของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการขยายบทบาท ความเป็นตักศิลาของ รร.สธ.ทบ. สู่สังคมอีกทางหนึ่ง และจะเป็นการเตรียมองค์ความรู้ “จิตอาสานานาชาติ” ให้กับคนรุ่น “อนาคต” ต่อไป

 

       สรุปภาพรวม “การฟื้นฟูตักศิลากองทัพบก”ของ รร.สธ.ทบ. จะเป็นการส่งผ่านองค์ความรู้ หลักความคิดจาก “อดีต” ด้วยหนังสือ “ถอดรหัสพงษาวดารยุทธศิลปะ” เข้าสู่ “ปัจจุบัน” ด้วยหนังสือ “คู่มือจริยธรรมฝ่ายอำนวยการ รร.สธ.ทบ.” และไปยัง “อนาคต” ด้วยหนังสือ “ถอดบทเรียน “ถ้ำหลวง:กู้ภัยระดับโลก” นี่คือ การฟื้นฟูความเป็น“ตักศิลากองทัพบก”ของ รร.สธ.ทบ. อีกครั้งหนึ่ง ในรอบ ๑๑๐ ปี !!!

 

พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ

ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Print
1589 Rate this article:
2.0

x


Copyright 2021 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top