Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. ความภาคภูมิใจ
  3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
Tuesday, December 10, 2019

บทความ

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในการจัดพิมพ์ หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อมอบให้กับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศได้ศึกษาและเรียนรู้เหตุการณ์ประวันติศาสตร์ในครั้งนี้
admin bi

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในการจัดพิมพ์ หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อมอบให้กับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศได้ศึกษาและเรียนรู้เหตุการณ์ประวันติศาสตร์ในครั้งนี้

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในการจัดพิมพ์ หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อมอบให้กับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศได้ศึกษาและเรียนรู้เหตุการณ์ประวันติศาสตร์ในครั้งนี้

ร่วมบริจาค 2,000 บาท ท่านจะได้รับหนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง"  : กู้ภัยระดับโลก จำนวน 2 ชุด 

ชุดที่ 1 มอบให้กับผู้มีจิตศรัทธา

ชุดที่ 2 มอบให้กับโรงเรียนมัธยมตามความประสงค์ของท่าน


*** เนื่องจากกรณีภัยพิบัติถ้ำหลวง เป็นเหตุการณ์สำคัญระดับโลก สมควรแก่การจัดทำเป็นหนังสือบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น

รร.สธ.ทบ. จึงได้ดำเนินการจัดทำหนังสือชุดถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับการวางแผน 

การประสานงาน การกู้ภัย และเผื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในภาวะวิกฤตได้ในเกือบทุกสถานการณ์ ***


สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่ 

พันเอก ทนงศักดิ์  แก้วจันทร์ทอง (อจ.อก.สอศ.รร.สธ.ทบ.)

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-161-6536 หรือ หมายเลข 02-241-1548

Print
605 Rate this article:
3.5

x


Copyright 2019 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top