Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. ความภาคภูมิใจ
  3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
Tuesday, June 18, 2019

บทความ

สาร "ผู้บัญชาการ" ๑

หินก้อนแรก "รร.สธ.ทบ."

          ถ้าจะถามว่า "เสนาธิการ" มีความเป็นมาอย่างไร?ผู้คนทั่วไปคงพากันมองไปที่ "แม่ทัพนายกอง" ของกองทัพ หรือมองมาที่ "เข็มเสนาธิปัตย์" บนอกเสื้อด้านขวาของนายทหารเหล่าเสนาธิการ หรือมองไปที่ "รร.สธ.ทบ." บนถนนพระราม ๕ ณ ปัจจุบัน

          นั่นคงจะได้ "คำตอบ" แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะเส้นทางอันยาวนาน ๑๐๙ ปีของ รร.สธ.ทบ. ตั้งแต่วันสถาปนาเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๒ กับการดำรงตำแหน่ง "ผู้บัญชาการ รร.สธ.ทบ." จำนวน ๑ พระองค์กับอีก ๓๖ ท่าน ที่ผ่านมาย่อมมีความเปลี่ยนแปลงของหลักคิดและองค์ความรู้ของ "เสนาธิการ"มาเป็นลำดับ

          บางท่านอาจจะกล่าวว่า "เสนาธิการ" ของไทยเริ่มจาก "เยอรมัน" เพราะกองทัพเยอรมันมีเสนาธิการที่ยิ่งใหญ่สามารถเปิดฉากสงครามโลกทั้งสองครั้งได้อย่างงดงาม บ้างก็ว่า เราน่าจะนำมาจากฝรั่งเศส เพราะนายทหารไทยที่จบการศึกษาจากฝรั่งเศสได้กลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศนี้อย่างสำคัญ

          หรือบ้างก็ว่า น่าจะมีการนำ ต้นแบบ “เสนาธิการ" มาจากสหรัฐฯ ซึ่งเริ่มเข้ามาให้ความช่วยเหลือกองทัพไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๕ เพราะปัจจุบันมองไปในโครงสร้างการจัดกองทัพและบทบาทของเสนาธิการของไทยดูจะเหมือนของอเมริกันไปหมด

          แล้ว "ความจริง" คำว่า "เสนาธิการ" มาจากไหนกันแน่?

          ถ้าย้อนไปอ่านหนังสือ "พงษาวดารยุทธศิลปะ" ในพระนิพนธ์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๙ จะพบคำว่า "เสนาธิการ" ในหน้า ๘๕๗ ความว่า "...ก็การที่จะให้แม่ทัพ ผู้บัญชาการทราบเหตุการณ์ให้รอบคอบ ทั้งให้คำสั่งไปถึงทันเวลา และผู้รับเข้าใจแจ่มแจ้งนี่แหละเป็นน่าที่เสนาธิการ..."

          ความตอนนี้ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงอธิบายถึงบทเรียนความล้มเหลวของกองทัพนโปเลียนต่อกองทัพนายพลเวลลิงตัน ณ สมรภูมิวอเตอร์ลู(พ.ศ.๒๓๕๘) เนื่องด้วย"...ทหารฝรั่งเศสไม่ทราบข่าวคราวข้าศึกดีพอ แม่ทัพรองไม่เข้าใจคำสั่งแม่ทัพใหญ่ คำสั่งเดินไม่ถึงผู้รับ ทหารเดินไม่ติดต่อกัน..."

          ดังนั้นบทสรุปของ "เสนาธิการ" ที่ถูกนำมาใช้ในกองทัพไทย มีกำเนิดมาจากพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ จากบทเรียนความพ่ายแพ้ของนโปเลียนในหนังสือ "พงษาวดารยุทธศิลปะ"

          อาจกล่าวได้ว่า นี่คือ หินก้อนแรกของ "โรงเรียนเสนาธิการทหารบก" !!!

............................

พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

"ตามคำสั่งได้ ก็การที่จะให้แม่ทัพผู้บัญชาการทราบเหตุการณ์ให้รอบคอบทั้งให้คำสั่งไปถึงทันเวลาและผู้รับเข้าใจแจ่มแจ้งนี่แหละเป็นน่าที่ของเสนาธิการ การที่ฝรั่งเศสทำการไม่ได้ผลดีทั้งในวันที่ ๑๖ ที่ ๑๗ และที่ ๑๘ มิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๓๕๘ นี้เพราะอะไร"

Previous Article รร.สธ.ทบ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประวัติความเป็นมาและเรื่องราวความภาคภูมิใจตลอดจนภาพประวัติศาสตร์ของ รร.สธ.ทบ. สามารถเข้าชมและศึกษาได้ที่ "พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก"
Next Article เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 61 ผบ.รร.สธ.ทบ. ได้กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางประภาพร ทรัพย์บริบูรณ์ ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่ที่ กปค.สอศ. รร. สธ. ทบ.
Print
1205 Rate this article:
4.3

x
Copyright 2019 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top