Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Wednesday, September 23, 2020

บทความ

วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 0900 ผบ.รร.สธ.ทบ.ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ จำนวน 5 นาย ณ ห้องเกียรติยศ รร.สธ.ทบ.
admin bi

วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 0900 ผบ.รร.สธ.ทบ.ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ จำนวน 5 นาย ณ ห้องเกียรติยศ รร.สธ.ทบ.

วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 0900  ผบ.รร.สธ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการ จำนวน 5 นาย ณ ห้องเกียรติยศ มีรายชื่อ ดังนี้
1.ร.อ. อนุพงษ์ สาดดอนไพร เป็น ว่าที่ พ.ต.
2. ส.อ. ธราธาร แสงดอกไม้ เป็น จ.ส.ต.
3. ส.ท.หญิง นันท์นภัส มนตรี เป็น ส.อ.หญิง
4. ส.ต. สมบูรณ์ เที่ยงธีระธรรม เป็น ส.ท.
5. น.ส. นภัสนันท์ ท้วมศิริทวีปรีชา เป็น ส.ต.หญิง

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 99 ครั้งที่ 2
Next Article เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 1400 ผบ.รร.สธ.ทบ. ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ลาน พล.ร.20
Print
111 Rate this article:
2.0

x
Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top